Welkom.

Doe mee met 146 andere volgers

WAT IS BUURTPREVENTIE?

In onze samenleving ervaren mensen soms een gevoel van onveiligheid; men hoort vertellen over en/of komt in aanraking met (kleine) criminaliteit, inbraken, geweld en overlast. De anonimiteit van veel buurten en wijken kan het gevoel van onveiligheid versterken. In nogal wat plaatsen is te zien dat buurtpreventie hierop een antwoord is en belangrijk wordt gevonden.

Voor veel buurtbewoners is buurtpreventie hetzelfde als leefbaarheid: buurtpreventie wil zeggen dat er gewerkt wordt aan de leefbaarheid van de wijk.

Een leefbare wijk wil zeggen dat mensen zich prettig en veilig voelen in de eigen woonomgeving. Bewoners leren elkaars namen kennen, het anonieme verdwijnt. Er ontstaan netwerken van bewoners, zodat men weer op elkaar kan terugvallen als dat nodig mocht zijn.

WAT IS BUURTPREVENTIE NIET?

Buurtpreventie is niet het verklikken van medebewoners.

Het is niet de bedoeling “controle” uit te oefenen of inbreuk te maken op het privéleven van anderen.

Ook betekend het niet dat men voor eigen rechter gaat spelen, het is ook simpelweg verboden.

Buurtpreventie betekent evenmin dat er voor iedere voordeur een politieagent wordt neergezet.

Dit zou de leefbaarheid in de buurt niet ten goede komen.

En dat is waar het uiteindelijk om gaat!

Wij maken in De Laares gebruik van de Veiligebuurt App
Flyer
 
Verkeer & Veiligheid De Laares / Veiligheid doe je samen
Openbaar groep · 30 leden
Lid worden
Met buurtpreventie kan sociale controle ontstaan die gebaseerd is op nabuurschap. Met buurtpreventie bouw je aan de leefbaarheid in de buurt, het verb…
 

©Verkeer & Veiligheid De Laares 2019Alle rechten voorbehouden
Commissie Veiligheid, KvK 41028700, Vestigingsnr. 000022445870.